Inventar ili popis - Kako se izboriti? - Stickershop

Inventar ili popis - Kako se izboriti?

Inventarisanje je proces utvrđivanja stvarnog stanja imovine na dati dan odnosno to je postupak merenja, vaganja i brojanja imovine. Inventar je rezultat inventarisanja, tj. detaljan popis imovine, potraživanja i dugovanja na taj dan. Zakon precizno uređuje načine i ciljeve ovog procesa i ovde vam navodimo neke smernice.

Zakon

Zakonom o računovodstvu RS se opisuje obaveza popisa (inventarisanje):

 1. U članu 20 kaže da "Pravno lice, odnosno preduzetnik dužan je da na početku poslovanja izvrši popis imovine, obaveza, i vanbalansne imovine i obaveza... " 
 2. U Članu 21 da pored toga i "vrši popis i usklađivanje stanja i prilikom primopredaje dužnosti računopolagača, promene prodajnih cena u maloprodaji, statusne promene ..." 
 3. Zakon takođe propisuje obavezu popisa i na kraju svake godine odnosno na dan bilansa stanja

Popis kao obavezan postupak prilikom preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti predviđen je i:

 • Zakonom o porezu na dodatu vrednost 
 • Zakonom o akcizama
 • Uredbama o količini rashoda

  Ova se materija obrađuje i podzakonskim aktom

  Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa iz 2020. god. popis imovine i obaveza obuhvata:

  1. utvrđivanje stvarnih količina imovine koja se popisuje merenjem, brojanjem, procenom i sličnim postupcima, bliže opisivanje popisane imovine, kao i unošenje podataka u popisne liste;
  2. upisivanje u popisne liste naturalnih promena nastalih u periodu vršenja popisa pre i posle dana na koji se popis vrši i svođenje popisanog stanja na stanje na dan na koji se popis vrši;
  3. unošenje knjigovodstvenog naturalnog stanja imovine u popisne liste;
  4. utvrđivanje naturalnih razlika između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja;
  5. unošenje cena popisane imovine;
  6. vrednosno obračunavanje popisane imovine;
  7. sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu.
  Ovim Zakonima i Uredbama su precizno definisani uslovi, rokovi i sama procedura Popisa te ih svakako bliže proučite ili konsultujte stručnjaka.

   Ciljevi inventarisanja

   Cilj je, na osnovu navedenih zakonskih akata, utvrđivanje stvarnog stanja osnovnih sredstava i izvora sredstava u datom trenutku i upoređivanje takvog stanja sa knjigovodstvenim. Razlike koje se mogu pojaviti mogu biti posledica brojnih faktora od neažurnosti vođenja evidencije, preko krađe i štete usled više sile do knjigovodstvene greške. Popis svakako treba da sravni posledice i uvede red u evidenciju.

   Osnovna sredstva

   Inventarisanje odnosno popis ima kontrolnu funkciju nad očuvanjem i zaštitom sredstava preduzeća što se svakako odnosi i na osnovna sredstva. Početak brige o tome počinje obeležavanjem sredstava.

   Obeležavanje osnovnih sredstava

   Osnovna sredstva se obeležavaju nalepnicom ili pločicom koja nosi jasno istaknute sledeće informacije:

   1. Vlasnik osnovnog sredstva
   2. Inventarski broj

   Ove dve informacije čine osnovu za knjigovodstvenu evidenciju predmetnih sredstava. Dopunski se uz ove informacije mogu naći i:

   • Godina uvođenja u evidenciju,
   • Vrsta i naziv osnovnog sredstva,
   • Oznaka serije ili partije,
   • Bar kod ili QR kod za automatizaciju procesa popisa,
   • Pozicije za ručni upis informacija od značaja za evidenciju osnovnog sredstva.

   Zaključak

   Pravilno vođenje obaveza popisa i evidencije su kako zakonska obaveza tako i osnov za uredno knjigovodstveno stanje uz brigu o materijalnim i nematerijalnim sredstvima preduzeća. Prateći gore pomenute Zakon o računovodstvu i Pravilnik o popisu uz redovno i pravilno obeležavanje inventarskim nalepnicama popis će proći lagano i bez zastoja. Za sve ostalo tu je Stickershop.

   Natrag na blog