Etikete za med: šta treba obavezno znati? - Stickershop

Etikete za med: šta treba obavezno znati?

Potrebna dokumentacija za izlaganje meda i proizvoda od meda

U čast pčelama i pčelarima propisano je više pravila i propisa koji svi zajedno treba da čuvaju kvalitet i ugled profesije i proizvoda. Ovde navodimo izvod iz spiska potrebne dokumentacije za izlaganje meda i proizvoda od meda a vama preporučujemo da konsultujete navedeni zakon ali i kolege u pčelare oko preostalih detalja.

Spisak neophodne dokumentacije propisane od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS:

OPŠTE:

 1. Uverenje o zdravstvenom stanju pošiljke izdato na mestu utovara od strane nadležnog veterinarskog inspektora;
 2. Potvrda od nadležnog veterinarskog instituta da je društvo pregledano na akarozu, američku kugu, nozemozu i varozu pčelinjeg legla ne stariju od 6 meseci u skladu sa Pravilnikom o merama za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti pčela, “Službeni list SFRJ”, br. 6/88;
 3. Med koji se izlaže mora biti propisno deklarisan i mora posedovati analizu nadležnog veterinarskog instituta o zdravstvenoj ispravnosti u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda i metodama za kontrolu kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda, “Službeni list SFRJ”, br. 4/85 i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda i metodama za kontrolu kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda “Službeni list SFRJ”, br. 7/92.

Član 3.

Kako za pojedine proizvode ovim pravilnikom nije drugačije propisano, svi proizvodi koji se stavljaju u promet u originalnom pakovanju moraju na omotu, sudu ili nalepnici imati deklaraciju, koja sadrži sledeće podatke:

 1. naziv proizvoda i trgovačko ime - ako ga proizvod ima;
 2. firmu, odnosno naziv i sedište proizvođača;
 3. datum proizvodnje, odnosno pakovanja, rok trajanja ili tekst: “upotrebljivo do”;
 4. neto - količinu (masu ili zapreminu) proizvoda;
 5. za med - oznaku prema poreklu medonosne biljke, odnosno drugih medonosnih delova biljaka (“cvetni med” ili “lipov med”) i oznaku prema dobijanju (npr. “vrcani” ili “med u saću” i sl.);
 6. za preparate na bazi meda i drugih pčelijih proizvoda kao i med sa dodacima - osnovne sastojke proizvoda i količine tih sastojaka izražavamo u mernim jedinicama ili procentima;
 7. regionalno, teritorijalno i topografsko ime područja na kome se med proizvodi;
 8. druge podatke od interesa za potrošače.

Slova za naziv proizvoda i firmu, odnosno naziv proizvođača moraju biti veća i drugačija od slova ostalog teksta deklaracije.
Za pakovanje meda čija je masa veća od 10kg deklaracija može biti sadržana u pratećim dokumentima.

Član 4.

Ako proizvode ne pakuje proizvođač, deklaracija mora da sadrži sve podatke iz člana 3. ovog pravilnika, osim podataka iz tačke 2. tog člana, kao i firmu, odnosno naziv i sedište organizacije udruženog rada koja je proizvod pakovala.

Član 8.

Proizvodi se stavljaju u promet samo u originalnom pakovanju.

Član 12.

Odredbe ovog pravilnika obavezne su i za individualne proizvođače.

Od velike pomoći će svakom pčelaru biti i dizajnirane samolepljive etikete za med kojima samo treba dodati podatke koje zakon navodi.

Natrag na blog