Šta su deklaracije-stikeri?

Deklaracije u vidu stikera su tekstualne ili alfanumeričke specifikacije koje je potrebno dodati uz ambalažu proizvoda, pojedinačnog ili zbirnog pakovanja. Tri su vrste najčešće u upotrebi:

  1. Tekstualna deklaracija
  2. Bar-kod
  3. QR kod

Deklaracije-stikeri imaju svoje dimenzije utvrđene industrijskim standardima i moraju imati crn tekst ili bar kod i qr kod elemente na beloj pozadini.

Natrag na blog