Koliko sitni detalji se mogu odštampati?

Uvek imajmo u vidu da uvećanje koje nam pruža ekran nije uporedivo sa sposobnostima našeg oka u prirodi. Vodimo se zato zdravim razumom i procenom da se npr. slova od 2mm teško mogu pročitati. Za poređenje, knjige se štampaju sa tekstom veličine od preko 9pt te nije preporučljivo koristiti za deklaracije veličine slova manje od 6pt.
Natrag na blog